Inleiding

Begin 2019 heb ik u middels de nieuwsbrief ‘Wijziging Geboorteverlof 2019’ op de hoogte gebracht van de wijziging van het geboorteverlof (voor partners) met ingang van 1 januari 2019. Kort gezegd is het vroegere ‘kraamverlof’ van twee dagen gewijzigd naar een geboorteverlof van vijf dagen (bij een fulltime dienstverband ofwel eenmaal de arbeidsduur per week). Als werkgever betaalt u het salaris tijdens deze periode volledig door en de werknemer mag deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen binnen 4 weken na de geboorte.

Met ingang van 1 juli jl. is dit geboorteverlof aangevuld. Via deze nieuwsbrief breng ik u dan ook op de hoogte van deze aanvulling.

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli jl. is het geboorteverlof van eenmaal het aantal uren per week (5 dagen bij fulltime dienstverband), aangevuld met het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Als werkgever betaalt u dit aanvullend geboorteverlof niet door en ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. De werknemer kan deze 5 weken naar eigen inzicht opnemen binnen 6 maanden na de geboorte en nadat eerst het (standaard) geboorteverlof van 5 dagen is opgenomen.

U als werkgevers dient voor uw werknemer bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aan te vragen indien uw werknemer gebruik wenst te maken van het aanvullend geboorteverlof. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Betaalt u als werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof door dan kunt u de UWV-uitkering zelf houden. 

Voorwaarden

Naast de hierboven aangegeven voorwaarden gelden er nog een aantal andere voorwaarden. Het UWV heeft namelijk de volgende gegevens van uw werknemer nodig voor het aanvragen van de uitkering m.b.t. het aanvullend geboorteverlof:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
  • de ingangsdatum van het aanvullend verlof;
  • de bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen;
  • of de uitkering rechtstreeks aan uw werknemer moet worden betaald of aan u als werkgever.

Conclusie

Het (standaard) geboorteverlof van 5 dagen is per 1 juli jl. aangevuld met het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Bij elkaar opgeteld kan een partner na de geboorte dus een periode van maximaal 6 weken aan geboorteverlof opnemen. Verder kunt u als werkgever het geboorteverlof niet weigeren maar kunt u wel, bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, in overleg met de werknemer het verlof anders inplannen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen want daar zijn wij immers voor.

  1. K. Peusch

 

Bronnen:

–           https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof

–           https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/index.aspx