Verschillende algemene voorwaarden tegelijkertijd van toepassing?

Inleiding

Indien u als ondernemer zaken doet met andere ondernemers kunt u al snel te maken krijgen met de situatie dat uzelf algemene voorwaarden van toepassing hebt verklaard maar ook de andere ondernemer eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart. De eerste vraag die dan beantwoord dient te worden is: ‘welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?’.
De wetgever heeft hier een op het eerste gezicht duidelijk wetsartikel voor geschreven. Toch behoeft dit enige toelichting.

Wat zegt de wet

Voor de situatie zoals hierboven geschetst heeft de wetgever art. 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek opgesteld. Dit artikel (lid) is als volgt:

‘Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan               de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van     de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand          wordt gewezen.’

Bovenstaand artikellid wordt ook wel aangeduid als ‘first shot rule’. Het is dus zeer belangrijk om als eerste de eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en deze ook ter hand te stellen (overhandigen/meesturen). Dan zijn namelijk deze algemene voorwaarden als eerste van toepassing verklaard en dus (in beginsel) geldig. Bovenstaand artikellid geeft echter (ook) de andere partij de mogelijkheid om de eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

Tenzij uitdrukkelijk van de hand gewezen

De andere partij kan dus de eerste van toepassing verklaarde algemene voorwaarden namelijk uitdrukkelijk van de hand wijzen en aangeven dat de eigen (tweede) algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor de andere (tweede) partij is het van belang dat dit ‘uitdrukkelijk’ wordt gedaan en in beginsel dus kenbaar is voor de eerste partij. Deze eerste partij dient op deze uitdrukkelijke afwijzing te reageren, anders loopt deze het risico (stilzwijgend) akkoord te zijn met de afwijzing en dus toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de tweede partij laat gelden.

Conclusie: verder onderhandelen bij afwijzing

Zoals aangegeven is het dus van belang om goed in te gaten te houden welke algemene voorwaarden van toepassing (verklaard) zijn. Heb je als eerste je eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaard, dan dien je erop te letten dat de andere (tweede) partij deze niet uitdrukkelijk van de hand wijst. Doet deze tweede partij dit wel dan is het van belang om hierop te reageren en aan te geven dat je wel of niet akkoord bent met deze tweede set algemene voorwaarden.
In de praktijk betekent dit dat bij afwijzing partijen met elkaar dienen te onderhandelen over welke algemene voorwaarden nu wel en niet van toepassing zijn of welke (algemene) bepalingen dienen te worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn verlengen of te onderhandelen over de (maximale) aansprakelijkheid.

In het geval je als tweede partij te maken krijgt met algemene voorwaarden van een andere (eerste) partij dan heb je dus de mogelijkheid om deze uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Met ‘uitdrukkelijk’ wordt bedoelt dat de andere (eerste) partij dus op de hoogte moet zijn van de afwijzing dan wel in redelijkheid bekend dient te zijn met de afwijzing. Indien de eerste partij niet akkoord gaat met de afwijzing en zich tegen de afwijzing verzet dienen partijen dus ook hier met elkaar te onderhandelen over de algemene voorwaarden.

Indien u vragen heeft over (uw) algemene voorwaarden of een andere juridische vraag kunt u uiteraard contact opnemen met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen.
Laat uw algemene voorwaarden ook eens screenen of deze nog juridisch waterdicht zijn.
Screenen tot 5 pagina’s is immers in uw rechtshulpabonnement inbegrepen.
U kunt ze sturen naar jurist@keizersgracht.nl en we koppelen zo spoedig mogelijk terug.
In het geval u geen algemene voorwaarden hanteert: uiteraard kunnen wij deze voor u op maat opstellen; neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

dhr. mr. K. Peusch