Inleiding

Eind vorig jaar is in de nieuwsbrief van oktober aangegeven dat de regering, onder invloed van Europese richtlijnen, van plan is het betaald ouderschapsverlof in te voeren met de achterliggende gedachte om het ouders aantrekkelijker te maken om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Via deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof, hoe zat het ook alweer? Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg en geldt voor iedere werknemer met een kind jonger dan 8 jaar. Het ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week en kan worden ingezet tot het kind 8 jaar is. Tot op heden is dit ouderschapsverlof onbetaald.

Verhoging betaald ouderschapsverlof

Zoals eerder aangegeven heeft het kabinet besloten dat 9 van de 26 weken ouderschapsverlof (bij fulltime) doorbetaald gaat worden om het voor ouders aantrekkelijker te maken om daadwerkelijk ouderschapsverlof op te nemen.

Vorig jaar werd gesproken over een doorbetalingspercentage van 50%. Na bespreking van dit percentage is uiteindelijk besloten om dit te verhogen naar 70% om de (financiële) drempel om daadwerkelijk ouderschapsverlof op te nemen zo laag mogelijk te houden. Let wel op dat de  resterende periode van het ouderschapsverlof onbetaald is, tenzij er anderen afspraken zijn gemaakt.

Het betaald ouderschapsverlof gaat in per 2 augustus 2022.

Voorwaarden

Het betaald ouderschapsverlof kent de volgende voorwaarden:

  • De 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen (verspreid) worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind;
  • Het kind hoeft niet geboren te zijn na 2 augustus 2022 en geldt dus ook voor kinderen geboren vóór 2 augustus 2022;
  • De ouder moet nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen;
  • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers. Het recht geldt voor de werknemer die:
  • de wettelijke ouder is; of
  • het kind heeft erkend; of
  • samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of
  • de pleegzorgouder of adoptieouder is.

Het UWV gaat over de uitkering van het betaald ouderschapsverlof en de werkgever moet deze aanvraag doen bij het UWV.

Resumerend

Met bovenstaande informatie bent u als werkgever (verder) geïnformeerd over het betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het betaald ouderschapsverlof en/of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen.

mr. K. Peusch