Onderwerp: Actualiteiten Huurrecht/Vastgoedrecht
Datum: Donderdag 24 maart 2022
Tijd: 09.30 tot 10.30 uur

Op donderdag 24 maart a.s. van 09.30 uur tot 10.30 uur praten we u graag bij tijdens onze online kennissessie omtrent actuele onderwerpen.
Deze keer de eer aan onze vastgoedspecialist met actualiteiten uit het bouw-, huur- en vastgoedrecht.

Aan de orde zullen dan onder andere komen:
• De laatste rechtspraak inzake Bouw, Huur & Vastgoed;
• Andere vastgoed-gerelateerde onderwerpen;
• Ad-hoc casusbesprekingen of voorbeelden praktijk.

Na afloop bestaat er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen of voor eigen inbreng.
Wilt u graag aansluiten bij deze online kennisdeling? U kunt zich dan inschrijven via jurist@keizersgracht.nl
tot en met dinsdag 22 maart a.s. en u ontvangt dan de link waarmee u kunt deelnemen.

Voor deze bijeenkomst bieden we de gelegenheid om, bij interesse, ook een eigen relatie vrijblijvend te laten deelnemen.