Vergeet niet om tijdige vaststelling van de NOW-1 en NOW-2 subsidie aan te vragen, anders verliest u alle NOW-rechten

De voorschotten van de NOW-1 en NOW-2 regeling zijn betaald. Uiterlijk op 23 maart 2021 dan wel 29 juni 2021 (indien u een accountantsverklaring moet meesturen) dient de aanvraag tot vaststelling van de

NOW 1-subsidie te zijn ingediend.  Indien u te laat bent met deze aanvraag, dan verliest u alle rechten op de verkregen voorschotten en dient het ontvangen bedrag te worden gerestitueerd. Ben dus op tijd en laat u goed informeren over de inhoud van de aanvraag. Er zijn namelijk nog Herstelmogelijkheden in het leven geroepen om onjuistheden bij de eerdere voorschot-verlening te corrigeren.

NOW-3 wordt in het eerste kwartaal van 2021 niet afgebouwd

In tegenstelling tot de eerdere plannen heeft de regering besloten om de NOW en de TVL in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak van NOW-3 gelijk aan het Vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW-3. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt (i.p.v. 70%) en dat het minimale omzetverlies 20% blijft (en derhalve geen verhoging naar 30% omzetverlies). Let er echter wel op dat de loonsomvrijstelling gelijk blijft aan 10%. De loonsom mag dus niet meer dalen dan 10%. Het aanvankelijke plan was om in dit tijdvak 20% aan vrijstelling te geven.

Mondkapjesplicht

De rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld over de vraag of een werknemer kon worden verplicht om een mondkapje te dragen. Volgens de rechtbank was een dergelijke verplichting mogelijk: het valt onder het instructierecht van werkgevers.

Sluit een thuiswerk-overeenkomst

De overheid adviseert werkgevers om werknemers thuis te laten werken. Er bestaat geen plicht om het thuiswerken toe te staan of te faciliteren. Indien u het advies wel volgt, let er dan op dat u een goede thuiswerk-overeenkomst sluit waarin u aspecten zoals werktijden, werkzaamheden en werkplek met elkaar afstemt. Door het maken van schriftelijke afspraken voorkomt u discussie over hetgeen u onderling van elkaar verwacht en over de inrichting van werkzaamheden en werkplek op afstand. Bovendien kunt u daarmee aantonen dat u als werkgever aan uw zorgplicht voldoet en aan de verplichtingen die uit de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeien.
Indien u zelf een overeenkomst heeft opgesteld: laat deze screenen door onze juristen.
Uiteraard kan Keizersgracht Juristen ook een dergelijke overeenkomst voor u opstellen.

Neemt u gerust contact met ons op bij vragen: we zijn u graag van dienst!