Online kennisdeling Actualiteiten Arbeidsrecht
Op dinsdag 9 november a.s. van 09.30 uur tot 10.30 uur praten we u graag weer bij tijdens onze online kennissessie omtrent actuele onderwerpen uit het arbeidsrecht.
Aan de orde zullen komen:

  • inhoud arbeidsovereenkomst: de do’s en de don’ts;
  • het concurrentie-en relatiebeding;
  • afspraken over studiekosten (ontwikkeling binnen de EU): welke regelingen zijn toegestaan?;
  • Corona-vraagstukken op de werkvloer;
  • Thuis werken, wat moet en wat mag? Wetsvoorstel “Wet werken waar je wilt”.

Na afloop bestaat er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen of voor eigen inbreng.
Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich inschrijven via
jurist@keizersgracht.nl tot en met vrijdag 5 november a.s. en ontvangt dan de link waarmee u kunt deelnemen.

Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
Op dit moment is het ouderschapsverlof (nog) onbetaald. Recent is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer waardoor met ingang van 2 augustus 2022 werkgevers een uitkering kunnen aanvragen bij het UWV voor ouders (werknemers) die betaald ouderschapsverlof willen opnemen. Het betaald ouderschapsverlof kan gedurende 9 weken worden opgenomen ter hoogte van 50% van het dagloon. Voorwaarde is wel dat het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.
Dit betaald ouderschapsverlof gaat verder ook gelden voor ouders van wie het kind op het moment dat de wet ingaat jonger is dan 1 jaar. Uiteraard zal de ouder op dat moment wel werknemer moeten zijn en nog niet het volledige recht aan ouderschapsverlof hebben opgenomen (26x de arbeidsduur per week). De wet moet nog worden afgekondigd in het Staatsblad waarbij de ingangsdatum wordt bepaald en ik verwacht dat deze datum vóór augustus 2022 zal liggen.
Heeft u als werkgever een vraag over uw ouderschapsverlof? Neem dan contact op met Keizersgracht Juristen op telefoonnummer 045 – 574 03 03.

Pas op met all-in huur woonruimte!
Ook bij een all-in huurprijs die ver boven de liberalisatiegrens ligt. De wetgever heeft het al dan niet geliberaliseerd zijn van de huurprijs uitdrukkelijk gekoppeld aan de aanvangshuurprijs. Het wettelijk systeem voorziet aldus niet in de mogelijkheid om bij een afgesproken all-in huurprijs vast te stellen of sprake is van een geliberaliseerde (vrije sector) huurprijs. Met andere woorden: bij aanvang moet bekend zijn hoe hoog de kale huurprijs (exclusief voorschot nutsvoorzieningen en servicekosten) bedraagt. Volgens de kantonrechter (Amsterdam), en door het Gerechtshof Amsterdam (uitspraak van 26 november 2019) in stand gelaten, kan daarom – bij een all-in huurprijs – niet anders geconcludeerd worden dat de huurprijs niet geliberaliseerd is. Ook al overstijgt de huurprijs na uitsplitsing op grond van artikel 7:258 BW de liberalisatiegrens. Voor verhuurders: splits aldus de huurprijs in kale huur en in een voorschot voor de kosten van nutsvoorzieningen en de (overige) servicekosten en voorkom discussies of problemen hierover!

Komt uw wederpartij zijn/haar (contractuele) afspraak niet na?

Stuur dan een sommatie + ingebrekestelling waarbij u de wederpartij een redelijke termijn geeft om alsnog zijn/haar afspraak deugdelijk na te komen.
Denk eraan een ingebrekestelling in ieder geval schriftelijk te versturen. Per aangetekende post is nog beter, zodat u bewijs hebt van verzending (en ontvangst).
In sommige gevallen is het mogelijk (en zelfs raadzaam) om een getrapte ingebrekestelling (in 2 stappen) te sturen. Wilt u daar meer over weten?
Bel of mail met ons! Wij helpen u graag verder.

Laat uw documenten screenen
Zeker weten of uw algemene voorwaarden of arbeidsovereenkomsten nog ‘up to date’ zijn conform huidige wetgeving?
Laat ze even nakijken door een van onze juristen. Screening tot en met 5 pagina’s is een pijler van uw rechtshulpabonnement en kan een heleboel leed voorkomen. U ontvangt een persoonlijke telefonische feedback waarmee u weer verder kunt ondernemen.
Insturen van documenten kan via jurist@keizersgracht.nl.