Tip 1.

Door de actuele hoge brandstofkosten en de stijgende gasprijzen komt regelmatig bij ons team de vraag: “Mag de werkgever hogere vergoedingen betalen aan werknemers?“
Nu geldt als basis een bedrag van € 2,– voor een dag thuiswerken en € 0,19 per kilometer voor woon-/werkverkeer.
Fiscaal is dit het maximaal toegelaten netto-bedrag. Het is mogelijk om hogere vergoedingen toe te kennen, maar dan zal dat bedrag bruto moeten worden betaald.
Met andere woorden: er zal loonbelasting en premies over verschuldigd zijn.
Het is dus niet mogelijk om een hogere netto-vergoeding toe te kennen, maar er kan wel een bruto-vergoeding worden betaald.
Veelal is een bruto-vergoeding voor werkgever te kostbaar en voor de werknemer niet kostendekkend.
Er ontstaat daardoor een “lose-lose”-situatie.
De enige andere mogelijkheid is dan nog om een hogere netto-vergoeding toe te kennen vanuit de Werkkostenregeling.
Let echter goed op: deze Werkkostenregeling kent een maximum-bedrag dat besteed mag worden aan onbelaste voordelen.
Indien deze regeling al benut wordt, dan biedt het mogelijk te weinig ruimte.

Tip 2.

De corona-crisis lijkt tot een einde te zijn gekomen. Het advies om thuis te werken, is komen te vervallen. Wat doet u met personeel dat desondanks weigert om naar kantoor of het bedrijf te komen?
Bent u verplicht om thuiswerk toe te staan?
Het antwoord daarop luidt “nee”. U mag van de werknemer verlangen dat deze op het bedrijf komt werken. Eventuele praktische problemen, zoals kinderopvang, komen voor risico van werknemer.
Mocht u thuiswerken willen toestaan, sluit dan een gedegen thuiswerkovereenkomst om duidelijke afspraken te maken over bereikbaarheid en onkostenvergoeding.
Het is dan bijvoorbeeld niet toegestaan om een reiskostenvergoeding te betalen: u mag wel € 2,– per dag betalen voor thuiswerk-vergoeding.
Helaas zal dat bedrag niet altijd toereikend zijn voor medewerkers om hun kosten voor thuiswerk te dekken, maar fiscaal is geen hoger bedrag toegestaan.

Tip 3.

De termijn voor inschrijving van UBO’s in het UBO-register is op 27 maart 2022 verstreken. Heeft u nog niet ingeschreven? Doe het dan snel.
Niet inschrijving kan namelijk leiden tot stafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving met risico op een geldboete, taakstraf of zelfs celstraf.
De verplichting tot inschrijving geldt voor degene aan wie de vennootschap toebehoort of ieder van de bestuurders dan wel degene die met de dagelijkse leiding is belast.

Vragen hieromtrent of over andere juridische onderwerpen? Neem zeker contact met ons op via telefoonnummer 045-5740303.