TVL uitgebreid:
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in het tweede kwartaal van 2021 uitgebreid naar 100%.
In het eerste kwartaal betrof deze subsidie een percentage van 85%.
De TVL kan vanaf medio mei 2021 worden aangevraagd. Voor de berekening van de TVL wordt niet uitgegaan van de werkelijke vaste lasten maar van branche-gemiddelden. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1500,– en maximaal € 550.000.—per kwartaal.
Er kan sprake zijn van een extra opslag van 21% voor land- en tuinbouwbedrijven, indien kosten worden gemaakt voor behoud van planten en dieren.
Bedrijven met minimaal 30% omzetverlies kunnen een aanvraag indienen.
Het omzetverlies wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de omzet over het tweede kwartaal van 2021 en de omzet over de periode april, mei en juni van 2019.
Helaas komen startende bedrijven niet in aanmerking voor een TVL maar er is wel een andere regeling voor deze categorie toegezegd. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht.

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde
Per 1 april 2021 zou de termijn voor het recht op loondoorbetaling van een zieke AOW-gerechtigde werknemer worden verkort van 13 weken naar 6 weken.
Helaas is dit besluit ten gevolge van uitvoeringsproblemen uitgesteld en blijft de termijn voorlopig 13 weken.
Let bij een AOW-gerechtigde werknemer erop dat er andere (voor werkgever gunstige) regelingen gelden.
Het kan dus interessant zijn om deze werknemers in dienst te houden voor uw bedrijf. Neem zeker contact met ons op bij vragen hierover.

Oprichten B.V. online:
Vanaf 1 augustus 2021 wordt het in Nederland mogelijk om online een besloten vennootschap (BV) op te richten, zonder dat de oprichters (fysiek) voor een notaris hoeven te verschijnen. Dit als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn ‘digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen’, die het mogelijk maakt om bepaalde kapitaalvennootschappen – voor Nederland is dat in ieder geval de BV – langs de digitale weg op te richten. Naast een digitale akte zullen daarom ook digitale identificatie en digitale ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Daarbij zijn een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel en een betrouwbare digitale handtekening van groot belang. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is bezig met de ontwikkeling van deze digitale instrumenten. De notaris speelt vanaf 1 augustus a.s. in het kader van de oprichting van kapitaalvennootschappen nog steeds een rol en levert op die manier een nuttige bijdrage aan de zorgvuldigheid in het handels- en rechtsverkeer, maar ook aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen.