1. Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke verlofdagen die in 2020 zijn opgebouwd. Let goed op een juiste verlofregistratie om het onderscheid tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen inzichtelijk te maken en te houden.De wettelijke verlofdagen betreffen de dagen die minimaal per kalenderjaar (op grond van de wet) worden opgebouwd. Het gaat dan om vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime-dienstverband betreft het wettelijke minimum aan verlofdagen derhalve (4 x 5 dagen =) 20 verlofdagen. De wettelijke dagen dienen uiterlijk binnen 6 maanden na het opbouwjaar te zijn opgenomen, anders komen deze te vervallen. Er bestaat geen recht op vergoeding. Alle verlofdagen die boven het wettelijke aantal worden opgebouwd, betreffen de bovenwettelijke verlofdagen. Deze dagen worden extra gegeven op grond van een afspraak in de arbeidsovereenkomst. Voor deze dagen geldt een termijn van vijf jaar voordat sprake kan zijn van verval. Indien een werknemer verlof opneemt, dan gaat dat als eerste van het saldo van wettelijke dagen af. Pas als de wettelijke dagen zijn gespendeerd, dan zal een verlofopname in mindering strekken op de bovenwettelijke dagen
In de verlofregistratie zouden daarom deze twee categorieën benoemd kunnen worden.

2. Op zoek naar een mooie zomer-klus? Misschien is dit een goede periode om uw algemene voorwaarden eens kritisch te bekijken. De ervaring leert dat er vaak wel voorwaarden zijn en dat deze keurig worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, maar dat deze vervolgens nooit meer bekeken worden. Neem eens de tijd om de voorwaarden te bestuderen. Passen deze nog bij uw bedrijf? Of is er een opfrisbeurt nodig? Bij Keizersgracht kunt u de eerste vijf pagina’s gratis laten screenen. Wij lezen graag met u mee.

3. Er zijn nieuwe Europese richtlijnen om consumenten te beschermen tegen online verkoop via webshops, vergelijkingssites en online marktplaatsen. Nederland heeft deze richtlijnen opgenomen in een wetsvoorstel. Het voornemen is om deze wet vanaf mei 2022 in werking te laten treden. De regels zullen gaan over de manier waarop prijsverminderingen worden aangegeven, over gepersonaliseerde aanbiedingen en over “gratis” online diensten.

Laat u op uw webshop, social media of platform bij producten reviews en beoordelingen zien?
Dan moet u daar vanaf 28 mei 2022 bij vermelden:
1. Hoe u controleert dat deze recensies van klanten zijn die dat artikel hebben gekocht en gebruikt.
2. Of u alle positieve en negatieve reviews van producten heeft verwerkt.
3. Of er sprake is van sponsoring en of u voor beoordelingen betaalt.

Op sociale media is het daarnaast verboden valse consumentenbeoordelingen, zoals het (laten) plaatsen van likes, weer te geven. Consumenten gaan op beoordelingen en aanbevelingen af.  Met deze uitgebreidere informatieplicht kan een klant beter en eerlijker oordelen of de reviews oprecht zijn en een afgewogen beslissing nemen om iets wel of niet te kopen.

Advies nodig of heeft u vragen? Bel ons gerust via nummer 045-5740303 of mail aan jurist@keizersgracht.nl