NOW-3 en / of reorganisatie?

De NOW-3 is van kracht en vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kan voor het eerste kwartaal van 2021 wederom een NOW-voorschot worden aangevraagd.
Steeds opnieuw is het goed om deze aanvraag gepaard te laten gaan met de afweging of (tevens) een reorganisatie nodig is.
De NOW biedt nu een kortstondige oplossing, maar hoe staat uw bedrijf ervoor op de lange termijn?
Is gedeeltelijk ingrijpen noodzakelijk om continuïteit of een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen?
Keizersgracht Juristen kan u helpen met advies en begeleiding.

Twee verklaringen nodig voor ontheffing avondklok

Indien je als werkgever werknemers ontheffing dient te geven voor de avondklok heeft de werknemer niet één maar twee verklaringen nodig. Als eerste dient de werkgever een ‘werkgeversverklaring avondklok’ af te leggen en ten tweede daarnaast dient de werknemer een ‘eigen verklaring avondklok’ in te vullen. Zowel werkgever als werknemer dienen hiervoor gebruik te maken van de door de rijksoverheid verstrekte formulieren.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties

Op 11 januari 2021 is de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online gezet. Deze helpt opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de opdracht-relatie en in hoeverre in fiscale zin er loonheffingen door de opdrachtgever moeten worden ingehouden en afgedragen.Van belang is om goed stil te staan bij de vastlegging van afspraken met bijvoorbeeld ZZP-ers. Een opdracht met een ZZP-er zou zomaar als een arbeidsovereenkomst kunnen worden gezien, waardoor allerlei rechten en verplichtingen (fiscaal en civielrechtelijk) kunnen gaan gelden.
Zorg dus voor een gedegen overeenkomst, waarbij aan dit aspect aandacht wordt besteed.

Bankbeslag en beslagvrije voet

Let op: Met ingang van 1 januari 2021 geldt een beslagvrije voet voor bankbeslag. Tot 1 januari 2021 gold er geen beslagvrije voet bij bankbeslag waardoor het volledige saldo dat op het moment van bankbeslag op de bankrekening stond, ten goede kwam aan de schuldeiser. Mocht u als bedrijf een vordering hebben op een particulier en bankbeslag overwegen, dan dient u dus, met ingang van 1 januari 2021 rekening te houden met deze beslagvrije voet.