• NOW 3.3 van start: De aanvraagperiode voor NOW 3.3. start op 6 mei 2021. Dit is het laatste tijdvak van drie maanden binnen de NOW 3. Let er goed op dat u voldoet aan de scholingsinspanningen en de begeleiding naar ander werk, indien u gebruik maakt van de NOW. Deze inspanningen gelden voor iedereen en bijvoorbeeld ook voor personeelsleden met een bepaalde tijd overeenkomst, waarvan de overeenkomst niet wordt verlengd. Per 1 juli 2021 komt deze steunmaatregel voor werkgevers tot een einde. Het is nog onbekend in hoeverre de NOW 3 nog wordt opgevolgd door een nieuwe versie.

 

  • Reiskostenvergoeding 1 juli 2021: In verband met coronamaatregelen heeft de Belastingdienst toegestaan dat onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten konden worden doorbetaald, ook in de situatie dat werknemers geheel of gedeeltelijk thuis gingen werken. Voorwaarde was dat deze reiskostenvergoeding al voor 13 maart 2020 ook door werknemers werd gekregen. Op 1 juli 2021 vervalt deze mogelijkheid. Een werknemer die fulltime werkt kan zijn vaste onbelaste reiskosten dan alleen behouden door maximaal twee dagen per week thuis te werken.  Er wordt thans bekeken in hoeverre thuiswerkkosten onbelast vergoed mogen gaan worden, waarbij de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen worden bekeken. Op dit moment mogen thuiswerkkosten via de WKR worden betaald.