• Binnen meerdere branches wordt gebruik gemaakt van flexibele werknemers, zoals oproepkrachten, uitzendkrachten of werknemers met kortdurende contracten voor bepaalde tijd. Bent u goed op de hoogte van alle regels omtrent deze groep werknemers? Welke oproeptermijn geldt bij een oproepkracht? Wanneer bent u bijvoorbeeld verplicht om een vast aantal uren te gaan bieden? Wat geldt in geval van ziekte? Moet u dan nog loon doorbetalen? Keizersgracht Juristen zal in de online kennis-sessie op donderdag 24 juni tussen 9:30 en 10:30 uur hieraan aandacht besteden. U ontvangt nog een separate uitnodiging. We zien u graag online.
  • Indien u de NOW (3.3)-subsidie wil ontvangen over de maanden april, mei en juni 2021, dan is aanvraag nog mogelijk tot 1 juli 2021. Denk dus aan tijdige indiening mocht u voorzien dat sprake gaat zijn van omzetverlies van gemiddeld 20%.
    Bij aanvraag van de NOW gelden wel specifieke inspanningsverplichtingen als het gaat om opleiding van uw personeel of begeleiding naar ander werk, indien ontslag alsnog aan de orde komt. Het is dus relevant om deze regels goed na te lezen zodat u niet achteraf te maken krijgt met terugvordering van de NOW, ondanks dat u wel het omzetverlies had maar u bijvoorbeeld vergeten bent om inspanning te leveren ten aanzien van opleiding of begeleiding.