Het zal niemand zijn ontgaan dat wij momenteel te maken hebben met een energiecrisis die leidt tot ongekend hoge energieprijzen. Dat heeft uiteraard ook een  grote weerslag op het bedrijfsresultaat. De stijging van de energieprijzen kan zelfs zodanig zijn dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Met name ondernemers die actief zijn in sectoren met een hoog energieverbruik – de zogenaamd energie-intensieve sectoren – hebben daarmee te maken. Gedacht kan worden aan bedrijven in de tuinbouw, bakkerijen, zwembaden en ijsbanen.

Vanaf – naar verwachting – het tweede kwartaal van 2023 is het voor ondernemers mogelijk, mits zij voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden, om compensatie te vragen ter dekking van de energiekosten. Deze compensatiemogelijkheid is vervat in de regeling ‘Tegemoetkoming Energiekosten’ (TEK-regeling). De TEK-regeling is ingesteld voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De tijdelijke steun is bedoeld om de ondernemers ruimte te geven het bedrijf te verduurzamen of hun bedrijfsmodel te veranderen zodat zij de hoge energieprijzen in de toekomst kunnen terugverdienen.

Om in aanmerking te komen voor TEK-regeling moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De onderneming (aanvrager) voldoet aan de Europese mkb-definitie. Via de mkb-toets van de Europese Commissie kan worden bepaald of aan deze definitie is voldaan. Of een bedrijf als mkb-onderneming kan worden gekwalificeerd, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal. Voor het bepalen van het aantal werknemers gelden ook weer aparte criteria, waarop nu niet verder zal worden ingegaan;
  • De onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • De onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten;
  • De onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

De hoogte van de compensatie bedraagt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik, met die kanttekening dat de kostenstijging hoger moet zijn dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Dit wordt de drempelprijs genoemd.

Daarbij heeft te gelden:

  • De onderneming ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (dit geldt ook voor landbouwondernemingen);
  • De onderneming krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
  • NB! Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Omdat de TEK-regeling valt onder de Europese Staatssteunregels dient de Europese Commissie hierover haar goedkeuring te geven. Dit proces is gaande en is ook meteen de reden waarom de TEK-regeling nog niet van kracht is. Zodra de TEK-regeling wordt opengesteld, kunnen ondernemers met terugwerkende kracht – vanaf 1 november 2022 – een aanvraag doen.

De vraag is of dit voor sommige ondernemers dan niet al te laat is. De toekomst zal het uitwijzen, maar zeker is dat het spannende en ook voor ondernemers onzekere tijden zijn. Gelukkig zijn ondernemers over het algemeen positief ingestelde personen en bij de pakken neerzitten zal de situatie er niet beter op maken.

Het Keizersgracht-team steekt de MKB-ondernemer graag de helpende hand toe. Schroom daarom niet om ons voor juridische raad en daad te benaderen of even met ons te sparren. Onze juristen staan voor u klaar!

mr. Frank Groenendal