In beginsel heeft iedere werknemer waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt, recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk geregeld en afhankelijk van het salaris en het arbeidsverleden waarbij arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden bij elkaar worden geteld. Tot zover weinig onduidelijkheid zou je zeggen.

Toch heeft de kantonrechter Almere duidelijkheid moeten verschaffen omdat een werknemer en werkgever van mening verschilden over de berekening van het arbeidsverleden. In deze casus was de werknemer namelijk (eerder) op eigen initiatief uit dienst getreden en binnen een periode van 6 maanden weer terug in dienst gekomen. De werkgever heeft op een gegeven moment het initiatief genomen om het dienstverband met de werknemer te beëindigen en de werknemer stelt zich, onder verwijzing naar de wet op het standpunt dat, nu het arbeidsverleden niet is onderbroken met 6 maanden, het gehele arbeidsverleden moet meetellen voor de berekening van de transitievergoeding.

De werkgever is het hier niet mee eens en is van mening dat, nu de werknemer eerder op eigen initiatief uit dienst is getreden, niet het hele arbeidsverleden moet meetellen voor de berekening van de transitievergoeding omdat dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

De kantonrechter Almere oordeelt in dit geval dat het niet strookt met de achterliggende gedachte van de opbouw van de transitievergoeding om het volledig arbeidsverleden mee te tellen indien de werknemer eerder op eigen initiatief het dienstverband heeft opgezegd en volgt daarmee het standpunt van de werkgever.

Een (zeer) opvallende uitspraak nu de wet (eigenlijk) geen mogelijkheden biedt voor een andere berekening van het arbeidsverleden indien de werknemer eerder op eigen initiatief het dienstverband heeft opgezegd en binnen 6 maanden weer in dienst treedt. Het is dan ook afwachten of andere kantonrechters hetzelfde oordelen in dergelijke zaken waarbij het ook nog mogelijk is dat een hogere rechter anders oordeelt indien de werknemer in casu hoger beroep instelt.

Indien u vragen heeft over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag kunt u uiteraard contact opnemen met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen.

mr. Kyle Peusch

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:843