In deze nieuwsbrief wil ik u attenderen op de verschillende wijzen waarop een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan eindigen.

Met name in deze (corona)tijd, ontvangen wij hier veel vragen over. Van belang is om daarbij allereerst onderscheid te maken in het betreffende huurregime.
Voor een huurovereenkomst ten aanzien van kantoorruimte (in de zin van artikel 7:230a BW) gelden namelijk andere wettelijke bepalingen dan het huren van een woonruimte of bedrijfsruimte (in de zin van artikel 7:290 BW).

Voor woonruimte bestaan er bovendien nog verschillende (en soms verwarrende) varianten, zoals de huurovereenkomst naar aard van korte duur, of de huurovereenkomst voor bepaalde tijd in de zin van artikel 7:671 BW.

Deze verschillende huurvormen kennen verschillende regels over de duur, opzegging en/of beëindiging van de huurovereenkomst.

Zo is bij de ene huurovereenkomst sprake van een einde van rechtswege, in sommige gevallen is een (tijdige) opzegging vereist (inclusief een wettelijke opzeggrond) en in andere gevallen is er geen sprake van een opzegging, maar van een zogeheten aanzegging.

De laatstgenoemde aanzegging geldt ten aanzien van de huurovereenkomst woonruimte (in de zin van artikel 7:671 lid 1 BW) die voor de duur van twee jaar (o.a. zelfstandige ruimte), respectievelijk vijf jaar (onzelfstandige ruimte) of korter is aangegaan.

Let wel, deze aanzegging (informatieplicht voor verhuurder) dient bovendien niet té vroeg, maar ook niet té laat te geschieden, omdat anders het risico kan ontstaan dat een huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Ook zijn er nog enkele uitzonderingsregels die van toepassing kunnen zijn. Daarnaast is de formulering van de (huur)bepalingen in de huurovereenkomst van grote betekenis. In de praktijk zien we het in dat kader vaak nog misgaan met zelf opgestelde of aangepaste huurovereenkomsten. Veelal worden verschillende wettelijke bepalingen of begrippen door elkaar gehaald, met als gevolg dat er een ongewenste vorm of duur van de huurovereenkomst is overeengekomen, waardoor verhuurder of huurder (onnodig) schade lijdt.

Wilt u ongewenste gevolgen voorkomen en/of heeft u advies nodig of een vraag op het gebied van huurrecht, neem dan contact met ons op; we zijn u graag van dienst.

mr. Frank Groenendal