Op donderdag 27 oktober a.s. organiseren we weer een online kennisdeling van 09.30 tot 10.30 uur voor alle aangesloten relaties.
Deze sessie praten we u bij over de regelgeving rondom grensoverschrijdend gedrag, een zeer actueel onderwerp en voor elke werkgever en een absolute aanrader om zich hier goed over te laten informeren.

Aan de orde zullen onder andere komen:

• Definitie van grensoverschrijdend gedrag;
• De wettelijke kaders:
Gelijke behandelingswetgeving, de Arbeidsomstandighedenwet, de zorgplicht van de werkgever en de richtlijnen die volgen uit de rechtspraak.
• Grensoverschrijdend gedrag uit praktisch oogpunt, awareness.

Na afloop is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen of voor eigen inbreng.
Mocht u graag willen deelnemen dan kunt zich tot en met maandag 24 oktober a.s. hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen aan jurist@keizersgracht.nl.
U ontvangt dan de link waarmee u deze sessie kunt volgen.