Datum: dinsdag 14 december a.s. van 09.30 tot 10.30 uur

Op dinsdag 14 december a.s. van 09.30 uur tot 10.30 uur praten we u graag weer bij tijdens onze online kennissessie omtrent actuele onderwerpen, deze keer uit het huur- en vastgoedrecht.
Aan de orde zullen dan onder andere komen:

• actualiteiten huurrecht woonruimte
• actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte;
• koop/verkoop woningen en/of bedrijfspanden en aanverwante onderwerpen;
• actualiteit rondom de coronacrisis aangaande deze onderwerpen.

Na afloop bestaat er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen of voor eigen inbreng.
Wilt u graag aansluiten bij deze online kennisdeling dan kunt u zich inschrijven via jurist@keizersgracht.nl tot en met vrijdag 10 december a.s. en u ontvangt dan de link waarmee u kunt deelnemen.