Huurverhoging bedrijfsruimte
De jaarlijkse huurverhoging voor woninghuur in de vrije sector (geliberaliseerde huur) is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1% door een wetswijziging van de overheid.
Voor huurders van bedrijfsruimte is er (nog) geen wettelijk maximum die de jaarlijkse huurverhoging (indexering) beperkt. Derhalve zijn partijen bij bedrijfshuur gehouden aan de gemaakte afspraken uit de huurovereenkomst. Hierdoor kunnen huurders van bedrijfsruimte in veel gevallen oplopen tegen een forse huurverhoging.

Wilt u weten wat u als huurder of verhuurder van bedrijfsruimte te wachten staat inzake de jaarlijkse huurverhoging (indexering) en de gevolgen daarvan?
Neem dan nog deel aan onze online kennissessie actualiteiten vastgoed / huur die op vrijdag 17 februari 2023 van 09.30 tot 10.30 uur zal plaatsvinden.
Wij informeren u over de laatste stand van zaken, zodat u bent voorbereid op een eventuele confrontatie met uw huurder of verhuurder.

Verhoging maximale transitievergoeding 2023
Ieder jaar wordt de maximale hoogte van de wettelijke transitievergoeding aangepast. Het maximum voor de transitievergoeding voor 2023 is € 89.000,- bruto. In 2022 was dit
€ 86.000,- bruto. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dat bedrag, is de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.
De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van het maandsalaris van de werknemer en de duur van het dienstverband. Daarbij heeft een werknemer vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding.
De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar en wordt naar rato berekend indien geen sprake is van een volledig jaar.

Heeft u als werkgever een vraag over de transitievergoeding?
Neem dan contact op met ons via Keizersgracht Ray Juristen en Advocaten: 045 – 574 03 03.