NIEUWS

Wet tijdig publiceren jaarrekening

Op grond van de wet, meer in het bijzonder de bepalingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarop ik verder niet zal ingaan, dient elke Nederlandse rechtspersoon (BV, NV, Coöperatie, Onderlinge Waarborgmaatschappij, alsmede een Stichting en Vereniging die een...

Lees meer

Stemmen tijdens werktijd

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden op 17 maart 2021 plaats. In de regel heeft een werknemer de mogelijkheid om buiten de werktijd om te stemmen. Maar wat nu als dit niet mogelijk is? Artikel J 10 van de Kieswet geeft aan dat iedere werkgever verplicht is te...

Lees meer

Let op, lezing incasso

Regelmatig organiseert Keizersgracht Juristen een online lezing over allerlei actuele onderwerpen.De eerstvolgende lezing zal plaatsvinden op dinsdag 23 maart a.s. en zal gaan over de materie rondom slecht betalende debiteuren & incasso. Graag bespreken we met u...

Lees meer

Tips & Tricks februari 2021

NOW-3 en / of reorganisatie? De NOW-3 is van kracht en vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kan voor het eerste kwartaal van 2021 wederom een NOW-voorschot worden aangevraagd. Steeds opnieuw is het goed om deze aanvraag gepaard te laten gaan met de afweging...

Lees meer

TIPS & TRICKS

 Vergeet niet om tijdige vaststelling van de NOW-1 en NOW-2 subsidie aan te vragen, anders verliest u alle NOW-rechten De voorschotten van de NOW-1 en NOW-2 regeling zijn betaald. Uiterlijk op 23 maart 2021 dan wel 29 juni 2021 (indien u een accountantsverklaring moet...

Lees meer

Eén van onze Juristen spreken?

Juridisch advies nodig of wilt u meer informatie omtrent onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

045 574 0303

Adres

Kantooradres:
Minderbroederssingel 52
6041 KK Roermond