Januari, begin van een nieuw boekjaar. Tijd om uw “oude” debiteuren eens onder de loep te nemen en schoon schip te maken.
Het Keizersgracht Rechtshulpabonnement biedt de mogelijkheid om onbeperkt een eerste betalingssommatie te laten verzenden aan uw debiteuren. Deze vriendelijke doch dringende sommatie is uitermate effectief, zo is in de praktijk gebleken. In maar liefst 87% van de gevallen gaat de debiteur alsnog over tot betaling.
Zo nodig sturen we, binnen de pijlers van het abonnement, ook een uitgebreidere sommatiebrief waarin de pressie ietwat wordt opgevoerd in het geval op de 1e sommatie geen betaling heeft plaatsgevonden. In het geval dat dan nog steeds betaling uitblijft dan wordt er vanuit Keizersgracht nog 1 maal telefonisch gesommeerd. Nieuw is dat laatstgenoemde dienstverlening in de vorm van de 2e brief en het telefoontje bij het abonnement zijn inbegrepen. U kunt uw aanvraag met de openstaande factuur insturen naar jurist@keizersgracht.nl en we gaan meteen voor u aan de slag!