De zomerperiode ligt zo goed als achter ons. Tijd om uw “oude” debiteuren eens onder de loep te nemen en schoon schip te maken.
Het Keizersgracht Rechtshulpabonnement biedt de mogelijkheid om onbeperkt een eerste betalingssommatie te laten verzenden aan uw debiteuren. Deze vriendelijke doch dringende sommatie is uitermate effectief, zo is in de praktijk gebleken. In maar liefst 87% van de gevallen gaat de debiteur alsnog over tot betaling.
Zo nodig sturen we, binnen de pijlers van het BRONS abonnement, ook een uitgebreidere sommatiebrief waarin de pressie ietwat wordt opgevoerd in het geval op de 1e sommatie geen betaling heeft plaatsgevonden.

Onder het ZILVER abonnement is de incassoservice nog uitgebreid met een telefonische sommatie mocht na de 2e brief nog steeds betaling uitblijven.
U ziet: de incassomogelijkheden binnen de kosteloze pijlers van het abonnement zijn uitgebreider geworden. U kunt uw aanvraag met de openstaande factuur insturen naar
incasso@keizersgracht.nl en we gaan onmiddellijk voor u aan de slag!