Keizersgracht Juristen

Wij bieden uw bedrijf of instelling een dienstenpakket, waarmee u een “eigen” juridische afdeling in huis haalt.
Rechtshulp AbonnementenContact opnemen

Keizersgracht Mediation

Onder begeleiding van een onafhankelijke derde lossen partijen zelf hun conflict op. In de Verenigde Staten en in Canada is mediation een reeds lang bestaand fenomeen: ruim zestig procent van de zakelijke geschillen wordt langs die weg opgelost. Binnen de juridische dienstverlening heeft ook in Nederland mediation ruimschoots zijn intrede gedaan. Immers: Procederen heeft nadelen t.w. hoge kosten, veel tijdverlies, vaak een definitief einde van de relatie én een onzekere uitkomst. Keizersgracht Mediation biedt een gunstig alternatief!

Wat biedt het Keizersgracht Mediation Centrum (KMC)?

i

Analyse door deskundigen van alle geschillen

 
d

Voorkeursbehandeling: directe actie, geen wachttijden

 
Z

Behandeling door gekwalificeerde mediators

 
}

Sterk concurrerend uurtarief.

 

Alle zaken worden behandeld conform het reglement van de Mediation federatie Nederland (MfN)

 

Wat garandeert het KMC?

Geheimhouding, onafhankelijkheid en neutraliteit

 

Faciliteiten voor mediation-sessies

 

Duidelijke rapportage.

 
l

Een (eventuele) vaststellingsovereenkomst

 

Keizersgracht Mediation:  Het alternatief voor procederen.

Keizersgracht Mediation: Partijen houden alles in eigen hand.

Het belangrijkste voordeel van Keizersgracht Mediation is dat het geschil niet wordt verergerd.
De mediator richt zich op  het vinden van een gezamenlijke oplossing. Partijen maken afspraken omtrent de kosten. De vrijheid van partijen staat voorop.

/

Keizersgracht Mediation: Conflictbeheersing

Samen een oplossing van het geschil willen bereiken is de essentie. Beide partijen moeten zich openstellen om gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken. Daarbij zal vaak blijken dat zij meer gemeenschappelijke belangen hebben dan men dacht.

Mediation is vertrouwelijk | Mediation biedt tijdwinst en zekerheid

Partijen en mediator kunnen volstrekt open met elkaar overleggen, want alles wat tijdens de Keizersgracht Mediation is besproken blijft strikt vertrouwelijk!

Keizersgracht Medation: Laat de relatie intact.

De mediator helpt bij het verkennen van de inhoud en achtergrond van het geschil en bij het vinden van mogelijke alternatieven en passende oplossingen. 
Het is en blijft een gezamenlijke actie van partijen en mediator.

De Mediator

Onze mediators hebben een opleiding genoten in het begeleiden van het hierboven kort omschreven proces. Door  training, bijscholing en praktijkervaring kunnen wij partijen laten zien hoe de geschilprocessen zich ontwikkelen. Daardoor behoeden wij hen voor valkuilen en barrières.

N

Mediation tijdwinst en zekerheid

Tenslotte is ook de termijn waarbinnen de mediation zich afspeelt aanzienlijk korter dan een rechtszaak. Gemiddeld is de duur enkele weken. Een succesvolle mediation wordt afgesloten met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst.

Register Mediators bij Keizersgracht

Onze register mediators beschikken over een ruime Nederlandse maar ook internationale ervaring o.a. de Verenigde Staten, Canada, Indonesië en de Nederlandse Antillen.. In 95% van de zaken weten wij een voor beide partijen positief resultaat te behalen.

Het team

Ons mediationteam bestaat uit louter gekwalificeerde mediators, die allen geregisteerd  zijn door de Mediation federatie Nederland. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van mediation in Nederland te bevorderen.

Onze mediators

Mevrouw I. Engels – Geraets

 

Eén van onze Juristen spreken?

Juridisch advies nodig of wilt u meer informatie omtrent onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

045 574 0303

Adres

Kantooradres:
Minderbroederssingel 52 
6041 KK Roermond