Bij het berekenen van de wettelijke transitievergoeding kan behoorlijk wat komen kijken. In het ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’ en de ‘Regeling looncomponenten en arbeidsduur’ is geregeld welke looncomponenten mee worden genomen bij de berekening van de wettelijke transitievergoeding.

Uit het ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’ blijkt dat bij de berekening moet worden uitgegaan van:

  1. het maandloon, vermeerderd met de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering (ofwel de dertiende maand);
  2. de overeengekomen vaste looncomponenten en;
  3. de overeengekomen variabele looncomponenten.

In de ‘Regeling looncomponenten en arbeidsduur’ wordt aangewezen welke looncomponenten gelden als vaste of variabel. Looncomponenten die niet als vast of variabel worden aangewezen, worden (dus) niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Op zich zou bovenstaande voldoende duidelijkheid moeten verschaffen maar hoe zit het bijvoorbeeld met zogenoemd ‘verkapt loon’, een winstuitkering en/of een onkostenvergoeding? En zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen dit niet in een oogopslag duidelijk zijn.

Concluderend is het advies dan ook om de berekening van de wettelijke transitievergoeding goed uit te laten voeren waarbij wij dit uiteraard voor u kunnen doen.

mr. Kyle Peusch