In de praktijk is merkbaar dat steeds meer werkgevers worstelen met de vraag hoe zij moeten omgaan met quarantaine-periodes van personeelsleden en in hoeverre gedurende deze periode het loon moet worden doorbetaald.
Een andere veel voorkomende vraag gaat over de situatie van werknemers die zelf ervoor kiezen om een niet noodzakelijke reis naar het buitenland te maken.
De betreffende werknemers melden deze reis niet of realiseren zich niet (altijd) dat zij daardoor een quarantaine-tijd “veroorzaken”. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, zoals plotsklapse afwezigheid van werknemers die niet voorzien of gepland was.
Bovendien zou een dergelijke quarantaine-tijd in alle redelijkheid niet voor rekening van werkgever moeten komen.

Een ander punt van aandacht in deze corona-tijd betreft de vraag of werknemers zich houden aan de RIVM-richtlijnen in hun privé-situatie.
Werknemers die de richtlijnen niet volgen, zullen meer risico lopen dat zij in contact komen met Corona-besmette personen.
Dit risico is aanzienlijk kleiner bij werknemers die de richtlijnen wel volgen.
Indien vervolgens sprake is van een (nauw) contact met een Corona-besmet persoon, dan leidt dat tot de “plicht” om in quarantaine te gaan voor de duur van 10 dagen.
Er is een mogelijkheid om op de vijfde dag een test te doen. Na een verkregen negatieve test-uitslag mag de quarantaine vervolgens beëindigd worden.

Sommige werkgevers maken in dat kader gebruik van commerciële snel-testen waarvoor werknemers worden uitgenodigd. In de meeste gevallen zullen de testen echter verlopen via de GGD en zal 1 á 2 dagen gespendeerd worden aan het wachten op de uitslag.
Een gemiddelde quarantaine-periode leidt dus al snel tot afwezigheid op de werkvloer van minimaal 5 tot 7 werkdagen.

U kan als werkgever niet anders dan de quarantaine-periode toe te staan. Een gevaar op besmetting op de werkvloer moet immers zoveel mogelijk voorkomen worden.
U bent gehouden om aan uw personeel een veilige werkomgeving te bieden.
De dagen waarop niet gewerkt wordt, hoeven echter niet altijd doorbetaald te worden.

We bieden u graag een aantal richtlijnen.

1. Werknemers die in het buitenland gaan verblijven met een oranje/rode kleurcode (vanwege vakantie of vanwege een niet-noodzakelijke reis) zullen bij terugkomst in quarantaine moeten. Dat geldt ook indien er geen klachten zijn. U kan het personeel hier op voorhand op wijzen en aangeven dat u (1) in kennis moet worden gesteld over een voorgenomen verblijf in het buiten en (2) dat de werknemer rekening moet houden met 5 tot 10 dagen extra verlofopname om de quarantaine-periode te overbruggen. De quarantaine markeert u dan dus als verlof. Uiteraard kan daarvan ook gesteld worden dat de reguliere verlofregelingen van toepassing zijn. Een werknemer kan niet zomaar meerdere weken afwezig blijven van de werkvloer. Stel uw personeel op de hoogte via een brief over de kleurcodes en over hetgeen u van het personeel verwacht. Op die manier waarborgt u de veiligheid voor andere personeelsleden en voorkomt u bovendien dat een verlofperiode opeens wordt verlengd met quarantaine. Door bovendien al op voorhand te communiceren dat de quarantaine voor rekening en risico van de werknemer komt, kunt u vervolgens de periode ofwel als onbetaald verlof, ofwel als verlofopname registeren.

2. Werknemers mogen zelf kiezen of zij zich laten testen op de vijfde dag. U heeft wel belang bij een dergelijke test aangezien daarmee een eerder einde komt aan de quarantaine. Indien de werknemer ervoor kiest om zich niet te laten testen, dan kunt u dat niet verplichten om toch te doen. U kan wel stellen dat de werknemer door deze keuze zorgt voor een langere afwezigheid. De werknemer zal dan immers 10 dagen thuis moeten verblijven, terwijl deze in het andere geval op de vijfde, zesde of uiterlijk zevende dag weer aan het werk had kunnen gaan. Het is mogelijk om u op het standpunt te stellen dat deze extra tijd voor rekening van de werknemer komt. Ook hier is relevant om werknemers op voorhand in te lichten over uw zienswijze en dat zij rekening moeten houden met inhouding van verlofdagen.

3. Ten slotte zullen werknemers die de RIVM richtlijnen niet in acht nemen meer risico lopen om met Corona-besmette personen in (nauw) contact te komen. En dat risico leidt dus sneller tot het risico van een quarantaine-tijd. De werknemer die zich wel aan de richtlijnen houdt, zal minder snel in die situatie komen. U kunt als werkgever het belang benadrukken van naleving van de richtlijnen. U zou bijvoorbeeld een algemene mededeling kunnen doen, wat u van het personeel verwacht. Daarin zou u tevens kunnen meenemen dat het personeel zal worden gevraagd om nadere informatie, indien sprake is van een quarantaine vanwege een nauw contact met een Corona-besmet persoon. Op welke wijze gaat de betreffende werknemer om met de richtlijnen? Heeft hij zich in een auto verplaatst met meerdere volwassenen uit andere huishoudens, terwijl er maar slechts 1 persoon toegelaten is? Of is sprake van feestjes in de huiselijke sfeer waarbij meer bezoekers aanwezig zijn dan het thans toegestane aantal van 2 personen? U zou hierover het gesprek kunnen aangaan, zodra de quarantaine-periode zich aandient. Daarbij zou u kunnen aangeven dat u consequenties (in de sfeer van loonbetaling of verlofdagen) zal verbinden aan gedrag dat risico-verhogend is en dat in strijd is met de RIVM-richtlijnen.

Ons advies is om een gedegen algemene schriftelijke mededeling te doen aan het personeel over uw gedachten en uw voornemens. De onderwerpen zijn niet juridisch waterdicht en er zal zeker nog voldoende over te zeggen en te schrijven zijn. U kunt echter wel al uw stempel drukken als werkgever om zo verzuim te voorkomen.

Keizersgracht kan u helpen met een zorgvuldig uitgewerkte brief, specifiek voor uw bedrijf.
Bel ons via nummer 045-5740303 of mail naar jurist@ keizersgracht.nl en we helpen u graag verder.

mr. Annerieke Ray-Engels