Regelmatig organiseert Keizersgracht Juristen een online lezing over allerlei actuele onderwerpen.
De eerstvolgende lezing zal plaatsvinden op dinsdag 23 maart a.s. en zal gaan over de materie rondom slecht betalende debiteuren & incasso.

Graag bespreken we met u op welke wijze u het debiteurenbeheer goed kan invullen. Denk aan contractuele voorwaarden die u preventief kan afspreken, maar ook de aard van de incassomaatregelen die u kan nemen indien de debiteur in verzuim blijft met betaling.

Er zal bovendien gelegenheid worden geboden voor het stellen van vragen en uiteraard kunt u ons na afloop altijd benaderen voor verdere toelichting, indien gewenst.

De uitnodigingen voor de online kennis-sessie zullen in de eerste week van maart aan u gezonden worden.