Beste ondernemer,
Graag informeren wij u over de arbeidsrechtelijke wetswijzigingen die in de komende zomer worden doorgevoerd en bieden we alvast een vooruitblik op 2023.

1 augustus 2022: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 zal de “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking treden.
Deze wet is bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door deze transparanter en beter voorspelbaar te maken.
Concreet kan dit voor Nederlandse werkgevers gevolgen hebben voor de invulling van het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding en de oproep- of nuluren-overeenkomsten.
Verder geldt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een ruimere informatieplicht voor werkgever.
Enkele hoofdpunten:
– studiekostenbedingen mogen niet meer worden afgesproken voor opleidingen die op grond van de wet of cao verplicht zijn gesteld;
– er zal een objectieve rechtvaardigingsgrond moeten zijn voor het inroepen van een nevenwerkzaamhedenbeding: dit hoeft overigens niet in het beding zelf te worden verwerkt.
– in oproep- of nuluren-overeenkomst moeten referentiedagen en uren worden opgenomen zodat een oproepkracht met een oproep rekening kan houden;
– de werkgever zal bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst extra schriftelijke informatie moeten gaan geven over (onder meer) soorten verlof, de opzegtermijn (en ontslagprocedure), een eventuele bonus- of overwerkregeling.

2 augustus 2022: Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald verlof voor de duur van 9 weken.
Het betaald verlof dient binnen het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen en kan gespreid worden gepland.
Het UWV zal over deze periode een uitkering verstrekken aan de werknemer.
Let op: voor werknemers die op 2 augustus 2022 geen volledig gebruik hebben gemaakt van het bestaande (onbetaalde) ouderschapsverlof, kan deze regeling eveneens nog van toepassing zijn.

Medio 2022: compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

In de planning staat een regeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die een faciliteit biedt ter zake de compensatie van de transitievergoeding.
Indien sprake is van een bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de eigenaar, dan kan een compensatie van de overheid worden verkregen.
Op die manier hoeft de werkgever niet zelf deze transitievergoedingen te financieren.

Vooruitblik 2023

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding zal een jaar eerder in werking gaan.
Deze zal gaan gelden in 2023 en betekent concreet dat 21 cent per kilometer mag worden vergoed.
In 2024 wordt het bedrag waarschijnlijk verder verhoogd naar 23 cent.

Per 2023 zal stapsgewijs een verhoging plaatsvinden van het wettelijke minimumloon.
In 2023 en 2024 betreft dit een stijging van 2,5% en in 2025 een stijging met 2,3%.

Per 1 januari 2023 treedt de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten in werking.
Deze wijziging moet het aantrekkelijker maken om voor het behouden (of aantrekken) van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen?
Bel gerust met ons juristen-team of laat uw bestaande arbeidsovereenkomst eens screenen.