Blijft een concurrentiebeding ook na een functiewijziging zonder meer geldig?

In de rechtspraak is bepaald dat een concurrentiebeding bij een wijziging van functie niet altijd in stand blijft. Een functiewijziging kan namelijk heel ingrijpend zijn waardoor het concurrentiebeding zwaarder kan gaan drukken. Het wordt dan moeilijker om een soortgelijke nieuwe baan te vinden. In meerdere uitspraken is daarom bepaald dat een werknemer zich hiervan bewust moet zijn, daarom moet de werkgever de werknemer heel duidelijk informeren over de consequenties van de nieuwe functie en de gevolgen daarvan voor het concurrentiebeding. De werknemer moet in staat worden gesteld de gevolgen van het zwaarder drukken van het concurrentiebeding te overzien.
Om daar als werkgever helemaal zeker van te zijn zal er opnieuw een concurrentiebeding moeten worden aangegaan. Twijfel en discussie over de geldigheid van het beding is dan volledig uitgesloten.

De Hoge Raad heeft in een geschil over de geldigheid van het concurrentiebeding nog aanvullend bepaald dat de rechter aan wie een dergelijke zaak wordt voorgelegd niet alleen moet beoordelen of de functiewijziging ingrijpend is maar hij of zij zal ook moeten beoordelen of de wijziging van de functie bij handhaving van het concurrentiebeding een grotere belemmering vormt bij het vinden van een nieuwe gelijkwaardige baan. De rechter heeft derhalve een onderzoeks- en een motiveringsplicht. Een werknemer zal duidelijk moeten aantonen op welke wijze de functiewijziging tot gevolg heeft dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. De werknemer zal daarom zijn positie op de arbeidsmarkt moeten vergelijken voor en na de ingrijpende functiewijziging. Dat is in de praktijk niet zo makkelijk en zeker niet als de functiewijziging voor de werknemer voorzienbaar was.

De Hoge Raad heeft daarnaast nog bepaald dat het concurrentiebeding niet persé in zijn geheel hoeft te vervallen. De rechter moet nog beoordelen voor welk deel het concurrentiebeding wel of niet geldt. Het is dus niet zonder meer alles of niets.

Deze uitspraak van de Hoge Raad lijkt de positie van werkgevers iets te versterken, toch blijft het raadzaam om bij een ingrijpende functiewijziging opnieuw een schriftelijk concurrentiebeding aan te gaan. Duidelijk is dan waarvoor de werknemer heeft getekend zodat moeilijke discussies en mogelijk kostbare procedures achteraf worden voorkomen.

Met of zonder concurrentiebeding is het de werknemer sowieso verboden relaties van zijn ex werkgever actief te benaderen. Een dergelijke actie levert zonder concurrentiebeding een onrechtmatige daad op. Als uw relaties de ex werknemer daarentegen zelf benaderen dan is sprake van eerlijke concurrentie en dat is natuurlijk nooit onrechtmatig. Is dat laatste het geval dan biedt het concurrentie- en of het relatiebeding wel weer mogelijkheden om iets te ondernemen.
Laat u in voorkomende gevallen vooral adviseren en begeleiden door de juristen van Keizersgracht.

mr. Sabrina Geurts