Aangezien het een tijdrovende klus kan zijn om uw debiteurenadministratie bij te houden, hebben cliënten van Keizersgracht Juristen onbeperkt de beschikking over door ons opgestelde en ondertekende betalingssommaties. Op vriendelijke doch indringende wijze wordt uw debiteur uitgenodigd aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. Een aanzienlijke tijdsbesparing (en dus ook geldbesparing) kan worden gerealiseerd, indien u niet langer belast bent met het aanmanen en bellen van uw debiteuren. Zo kunt u zich bezig houden met waar u écht goed in bent, namelijk het ondernemen! Dat betekent voor u als ondernemer weer een zorg minder.

Ook beschikken wij ook over Duitstalige , Engelstalige en Franstalige sommatiebrieven. In 87% van de gevallen gaat de debiteur na ontvangst van deze vriendelijke doch dringende sommatie namelijk alsnog over tot betaling. Vreemde ogen dwingen!