WhatsApp

Sociale media, wie doet er tegenwoordig niet aan. Denk aan Facebook, Twitter en natuurlijk WhatsApp. Even snel een bericht lezen en beantwoorden in de tijd van de baas: het ‘overkomt’ iedereen. Echter, wanneer kunt u als werkgever hier iets tegen doen? Is er überhaupt iets tegen te doen?

Zijn er grenzen? En zo ja, waar liggen die? Sprekend voorbeeld is de uitspraak van de kantonrechter te Tilburg van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:6927) waarin de werkgever loon heeft ingehouden omdat de werknemer tijdens werktijd (veelvuldig) heeft geappt.

Appen in de baas zijn tijd

Hoofdregel is dat werkgevers moeten dulden dat werknemers incidenteel bezig zijn met privézaken tijdens werktijd. Daar is gezien de moderne technologie van tegenwoordig geen ontkomen aan. In dat kader wordt door veel werkgevers dan ook een bedrijfsreglement of Sociale Media code overeengekomen met werknemers om duidelijke regels te hebben over het tijdens werktijd bezig zijn met sociale media dan wel privézaken. Hierin kan een werkgever, uitzonderingen daargelaten, geen totaalverbod opleggen. Het is namelijk redelijk dat de werkgever in zekere mate moet dulden dat de werknemer tijdens het werk zich met privézaken bezig houdt. Echter: waar ligt de grens?

Korting op loon door werkgever

Zoals gezegd heeft de kantonrechter te Tilburg (ECLI:NL:RBZWB:2016:6927) een uitspraak gedaan over een werkgever welke loon heeft inhouden omdat de werknemer tijdens werktijd aan het WhatsAppen was. Wat was er in dit geval nu aan de hand?

In deze zaak betrof het een werknemer welke een mobiele telefoon van de werkgever had gekregen voor zijn werkzaamheden. Voor het gebruik van de mobiele telefoon golden er afspraken (bedrijfsreglement/ gebruiksregeling).
Een van deze afspraken was dat privégebruik van de telefoon slechts in beperkte mate en op incidentele basis is toegestaan.

Oordeel rechter

De kantonrechter heeft vastgesteld dat de 1255 berichten tijdens werktijd zijn verstuurd en ontvangen. De kantonrechter oordeelde hierover als volgt:

Het veelvuldige gebruik van Whatsapp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van [eiser].

Met andere woorden: de werkgever werd op dit punt in het gelijk gesteld waardoor de werknemer over deze tijd geen recht heeft op loon. De kantonrechter paste echter wel nog een correctie toe en gaf aan dat met het verzenden en ontvangen van de berichten ongeveer 2,5 tot 3 minuten per bericht gemoeid was in plaats van de 5 minuten welke de werkgever inschatte.

Conclusie

Bovenstaande geeft aan dat je als werkgever grenzen kunt en moet stellen aan het bezig zijn met privézaken tijdens werktijd. De grenzen hiervan worden echter van geval tot geval beoordeeld aan de hand van de gegeven omstandigheden. Denk daarbij aan de hoeveelheid en frequentie van het ontvangen en verzenden van berichten maar ook of in een bedrijfsreglement afspraken zijn gemaakt. Het is raadzaam om duidelijke regels overeen te komen over “het bezig zijn met privézaken” tijdens werktijd. Advies is dan ook om dergelijke afspraken overeen te komen in een bedrijfsreglement of Sociale Media code.
Mocht u in uw bedrijf met bovenstaande kwestie worden geconfronteerd, aarzelt u niet en neem direct contact met ons op.

 mr. Kyle Peusch