TIPS & TRICKS juni 2021

1. Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke verlofdagen die in 2020 zijn opgebouwd. Let goed op een juiste verlofregistratie om het onderscheid tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen inzichtelijk te maken en te houden.De wettelijke verlofdagen betreffen de dagen...

Het SER Advies Arbeidsmarkt.

Op 2 juni 2021 is door vakbonden en werkgevers het Advies Arbeidsmarkt gepresenteerd. Met het advies wordt ingezet op verdere beperking van flexwerk. Onderstaand de hoofdpunten uit het SER Advies. Drie tijdelijke contracten gedurende een periode van maximaal drie...

Wijzigingen beslag en executie

Inleiding Het beslag- en executierecht is van belang wanneer u een vordering op een andere partij zeker wil stellen of wanneer u een vordering, die door de rechter is toegewezen, wil (laten) verhalen op de andere partij. Ook het beslag- en executierecht is aan...

TIPS & TRICKS APRIL 2021

NOW 3.3 van start: De aanvraagperiode voor NOW 3.3. start op 6 mei 2021. Dit is het laatste tijdvak van drie maanden binnen de NOW 3. Let er goed op dat u voldoet aan de scholingsinspanningen en de begeleiding naar ander werk, indien u gebruik maakt van de NOW. Deze...