De Ragetlie-regel

Mag ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het kader van een reorganisatie zomaar beëindigen en daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten met dezelfde werknemer? Loopt deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan ook weer van rechtswege...