Inleiding
Indien je als midden- en kleinbedrijf zaken doet met grote ondernemers of de overheid, je keurig het product levert en/of je diensten verleent is het wel zo prettig dat je tijdig je factuur krijgt betaald. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf is tijdige betaling van facturen belangrijk voor de liquiditeit. Maar welke minimale of maximale betalingstermijnen gelden er eigenlijk?

Wat zegt de wet?
Per 1 juli 2017 heeft een wetswijziging plaatsgevonden in het Burgerlijk Wetboek (BW) 6. Deze wetswijziging staat bekend onder de naam ‘Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 6 tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen’. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de wetgever wijzigingen doorgevoerd voor het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen aangezien vooral grote ondernemingen veelvuldig betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen hanteren.
Hoofdzakelijk is artikel 6:119a BW gewijzigd, welke dus gevolgen heeft voor betalingstermijnen. Overigens kent de wet geen minimale betalingstermijn.

Betalingstermijnen grote ondernemingen tegenover het midden- en kleinbedrijf
Veelal worden betalingstermijnen geregeld in de (van toepassing verklaarde) algemene voorwaarden. Toch heeft de hierboven aangehaalde wetswijziging hier ook invloed op en gelden wettelijke maximale betalingstermijnen. Zo stelt de wet dat, indien er contractueel niets is geregeld, de factuur uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur dient te zijn betaald. Indien er wel een betalingstermijn is overeengekomen mag deze niet langer zijn dan 60 dagen tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen en beide partijen daar geen nadeel van ondervinden. Zonder deze uitdrukkelijk overeengekomen langere termijn is deze nietig en wordt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen bepaald. De algemene norm is en blijft dat facturen binnen 30 dagen worden betaald.

Betalingstermijnen overheid tegenover het midden- en kleinbedrijf
De overheid hanteert standaard de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2016), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2016). In deze algemene voorwaarden is een betalingstermijn opgenomen van 30 dagen en afwijken is in beginsel niet mogelijk. De overheid geeft hiermee dus het goede voorbeeld om ‘snel’ facturen te betalen.

Conclusie
Tussen grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf geldt een maximale betalingstermijn van 60 dagen. Afwijken is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan. De algemene norm blijft dat facturen binnen 30 dagen worden betaald. Tussen de overheid en bedrijven wordt door de overheid standaard een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd op basis van de algemene voorwaarden welke door de overheid van toepassing worden verklaard.

Heeft u een debiteur die niet – of veel te laat – betaalt? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen om de mogelijkheden te bespreken.

K. Peusch