Op arbeidsrechtelijk vlak geven wij u alvast graag onderstaande update van de wetswijzigingen die na 1 januari 2023 worden verwacht.

– Verhoging werkkostenruimte:

Er is voorgesteld om de vrije ruimte tijdelijk voor het jaar 2023 verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000,– van de fiscale loonsom.
Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

– Gemeenschappelijke skills taal en CompetentNL:

De regering heeft een actieplan gelanceerd om de leercultuur in bedrijven te verbeteren “Leven Lang Ontwikkelen”. Met ingang van 2023 investeert het kabinet 1,2 miljard in dit programma.

– Thuiswerkvergoeding:

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor thuiswerken gaat in 2023 omhoog naar € 2,13 per dag.

– Hervorming arbeidsmarkt:

Het kabinet heeft aangekondigd om de arbeidsmarkt grondig te willen hervormen met onder meer de volgende voornemens:
1. de oproepovereenkomst in huidige vorm verdwijnt;
2. fase B uitzendovereenkomst wordt korter;
3. tussenpoos doorbreekt keten van contracten niet meer;
4. certificering uitzendbureaus;
5. Arbeidscommissie voor kwetsbare groepen.

– Concurrentiebeding:

De regering is van plan om de wetgeving rond het concurrentiebeding in vaste contracten aan te passen, bijvoorbeeld door de duur te beperken of het geografisch bereik.
De regering heeft vier beleidsopties uitgewerkt waar ze uit zullen kiezen.

– Maatregelen werken als zelfstandige

In 2023 zullen maatregelen worden uitgewerkt om de handhaving m.b.t. schijnzelfstandigen vanaf 2025 weer te gaan oppakken.

Uiteraard zal ons team u in 2023 blijven informeren over interessante ontwikkelingen en actualiteiten via onze online kennis-sessies.
Benut verder ons spreekuur-moment op vrijdag tussen 10 en 12 uur, zodat u een individueel sparringmoment kan hebben.
Het actualiseren van uw documenten kan ook in een spreekuur aan de orde komen.
We denken met u mee!